topp
kontakt@designfirman.se
eller ring Pernilla Isendahl 073-20 22 777

designfirman

portfolio

guide

© designfirman

 
 

 

 

 

 

  designfirmanformger, förnyar, förenklar
elefant

designfirman formger nya
produkter och förnyar och
förenklar befintliga produkter
och deras användande.gott
handleder och utbildar

designfirman utbildar, handleder

och ordnar workshops.

 
utvecklar koncept
tusenskönor

designfirman
förädlar idéer och mer omfattande koncept där produktdesign kan ingå som en del av en större idéutveckling.
designfirman drivs av Pernilla Isendahl,
designer (MFA) och socionom. 
"God design kräver kreativitet, handlingskraft och
kunskap om människans behov och beteende." 

 
 designfirmans  uppdragsgivare