topp
kontakt@designfirman.se
eller ring Pernilla Isendahl 073-20 22 777

designfirman

portfolio

guide

© designfirman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Upp

 

 

 

 

 

 

 

 

  Upp

designfirman
Din guide i designprocessen

Alla branscher har sin jargong. En av designfirmans uppgifter i ett uppdrag är att underlätta samarbetet mellan olika branscher.
 

collage
Här beskrivs ett uppdrag ur designerns perspektiv.
 


Alla uppdrag är unika med skräddarsydda
lösningar. Men designprocessen
ser ofta ut så här.
När ni ger designfirman ett uppdrag är det era önskemål, behov och uppdragets art som styr i vilken utsträckning ni är delaktiga i processens olika faser.
 
Du kan skrolla ner och läsa hela texten eller klicka på en rubrik och komma direkt dit.

apple
DESIGNPROCESSEN
 
UPPDRAGSBESKRIVNING
INFORMATION
ANALYS
IDÉER
URVAL
KONCEPTUTVECKLING
PRODUKTION

 
UPPDRAGSBESKRIVNING
funktionmodellEtt uppdrag måste vara klart och tydligt formulerat med mål, syfte, bakgrund och förutsättningar för att alla ska bli nöjda med utfallet. Samtidigt kan det vara svårt att inifrån se vilka lösningar eller behov man har. Här kan du och din verksamhet ha nytta av designfirman som "troubleshooter", eftersom vi gärna hjälper till att definiera och analysera problem, ringa in behov och formulera dem till uppdrag.


INFORMATION
designfirman inleder uppdrag med att samla in information. Uppdragsgivaren lämnar ofta den information som behövs, t ex om målgrupp och om produktionssätt som kan vara aktuella. designfirman bidrar med kunskap om branschen.


ANALYS
designfirman strukturerar all information, alla önskemål, möjligheter, hinder och krav med metoder som tillåter fria och oväntade lösningar. enkelMetoderna rymmer både mätbara egenskaper, såsom liten eller snabb, och mer svårmätta egenskaper som stolt eller rolig.


IDÉER
designfirman genererar många idéer. De föds ur olika perspektiv såsom kunskap om människans behov och beteende, fokus på material eller effektivitet, krav på innovation, önskvärt uttryck och genom helt fria associationer. Idéerna utvecklas till förslag.
 
URVAL
Förslagen presenteras som skisser med förklaringar eller som modeller. designfirmans olika förslag är nu så tydliga att man kan diskutera hur väl och på vilket sätt varje koncept möter uppdragsbeskrivningen.

skisser

KONCEPTUTVECKLING
Konceptutveckling leder till den konkreta lösningen. I samband med slutresultatet kan man praktiskt testa konceptet med hjälp av en funktionsmodell. Det slutliga konceptet ger uppdragsgivaren underlag att ta beslut om att gå vidare till produktion.


PRODUKTION
designfirman lotsar produkten in i produktion. Man bör inleda dialog med en producent så tidigt som möjligt. Vilket produktionssätt man väljer avgör nivån på ideerdetaljkonstruktion och prototyp.

Grafisk design av förpackning, produktblad mm, som skapar helhet med produkten kan självklart ingå i designfirmans uppdrag.


Kontakta designfirman för kostnadsförslag!