kontakt@designfirman.se
eller ring Pernilla Isendahl 073-20 22 777


designfirman

portfolio

guide

© designfirman

 

 

designfirman                                   <                       >


  

Workshop
för Lunds Universitets INFO avdelning för att identifiera och utveckla Lunds Universitets identitet

och strategi för framtiden. Samarbete med PPP©.